DE WERKWIJZE, TUSSEN WELKOM EN AFSCHEID

Intake gesprek

 • 75 – 120 minuten
 • Welkom en kennismaken
 • Vaststellen vraag, doel en werkwijze
 • Natuurlijk gaan we ook meteen “aan het werk”
 • Aan het eind besluiten we of en hoe we met elkaar verder gaan
 • Ik factureer dit gesprek als 1 standaard sessie


Vervolg gesprekken

 • Traject meestal 5 – 10 keer. (aantal en frequentie spreken we natuurlijk samen af)
 • 55 – 80 minuten


Evaluatie momenten

 • Elk vijfde gesprek maak ik tijd om jouw/onze voortgang te evalueren om eventueel doelen aan te passen.


Afronding

 • “De penseel van het afscheid kleurt de herinnering”.
 • We nemen altijd tijdens een laatste gesprek afscheid. We evalueren onze samenwerking, wat heeft wel en wat absoluut niet geholpen. We ontmoeten elkaar nog een keer, dat maakt makkelijker los.


Checkup

 • Na 6-8 maanden. Kijken hoe je ervoor staat, of en, zo ja, wat de blijvende verandering is.

Kosten
Vanaf jan 2021 is mijn tarief voor particulieren en zzp’ers €163,35 (incl. BTW) per sessie van 1 uur.  Ik reken ook elk extra half uur.
Aan het eind van iedere maand krijg je een rekening over die maand.  Ik heb een standaard regeling voor het afzeggen van afspraken: (Afzeggen afspraak, tot 1 week van te voren kan ik regelen. Daarna breng ik tot 24 uur van te voren 50%, en anders 100% van de sessie in rekening).

Voor onderwijs en MKB maak ik offertes per traject met ongeveer zelfde tarief als voor particulier. Voor grotere bedrijven (contact met Arbo-arts, HR, casemanagers) reken ik ook tijd voor voorbereiding en verslaglegging.

Coaching via werkgever
Meestal is het eerste contact met de leidinggevende of de te coachen persoon. In beide gevallen stel ik voor om met zijn drieën een oriënterend gesprek te houden. In dit gesprek hoor ik van jullie beiden het verhaal dat aanleiding geeft tot de vraag naar coaching. Daaruit vat ik de leerdoelen samen.  Aan de hand van het oriënterend gesprek maak ik een offerte. (kosten indicatie op aanvraag) Als de medewerker akkoord gaat stuur ik de offerte naar de opdrachtgever met het verzoek deze voor akkoord te tekenen.

Vertrouwelijkheid
Wat tijdens de coaching ter sprake komt, wordt door mij niet naar buiten gebracht, ook niet wanneer je leidinggevende daarnaar vraagt. Tijdens het evaluatiegesprek vertel jij je verhaal. Ik vul aan welk resultaat ik heb gezien.

Klachten
Ik werk volgens de ethische code van de ethische kring (TACT).
Klik hier voor meer informatie

 

Voorwaarden
Klik hier voor mijn algemene voorwaarden