DE ETHISCHE KRING

Voor  trainers, adviseurs, coaches en therapeuten
(TACT)

Ik werk volgens de ethische code van de Ethische Kring (TACT). Dit is een gedragscode voor therapeuten, coaches en trainers. Deze code beschrijft de regels en condities waarbinnen ik werk.
De Kring is in 2019 opgeheven, maar ik werk nog steeds aan de hand van de uitgangspunten hiernaast.

De uitgangspunten

 

Autonomie
Ieder mens is in staat om zijn eigen leven vorm te geven, om te groeien en zich verder te ontwikkelen.

Identiteit
Ieder mens heeft unieke kwaliteiten, waarmee hij zich onderscheidt van andere unieke mensen.

Heelheid
Ieder mens is van binnenuit in staat om balans en eenheid te ervaren en te creëren.

Integratie
Ieder mens is in staat om wat hij leert te integreren in zijn dagelijks leven.

Zingeving
Ieder mens heeft de kwaliteit om zijn eigen leven te ervaren als een schakel in een groter geheel.

Beweging.....